AddSecure

Norsk Logg inn partnerweb

Vi hjelper våre kunder med å bidra til en sikrere og smartere verden.

Kontrollsystemer for adganger

Vi leverer dørtelefoni og taletjenester for adgangskontrollsystemer. Fjernservice- og aksess til slike anlegg tilfører nyttig oversikt og administrasjon av dører og låser for utvalgt personell.

Temperaturovervåking

Kjølerom og kjøledisker overvåkes ved å benytte temperatursensorer tilknyttet våre alarmsendere. Våre tjenester tilbyr historiske data og statistisk analyse som tilfører nødvendig kvalitetskontroll og dokumentasjon for denne type applikasjoner. Dermed kan preventive tiltak utføres i god tid før problemer oppstår.

Bygningsdrift

Våre produkter og tjenester sikrer alarmoverføring fra alle typer bygningsmasser og alarmanlegg. Overføring av tekniske alarmer til riktig mottaker i en driftsavdeling kan gi bedriften eller kommunen store kostnadsbesparelser.

Monitorering av vannstand

Ved bruk av spesielle sensorer overvåkes vannstand og væskemengder i pumpekummer og tanker. Eventuelle lekkasjer eller andre spesifiserte hendelser meldes til definerte og hensiktsmessige mottakere.

Brann og sikkerhet

Vår tjenesteplattform gir maksimal pålitelighet og driftsstabilitet for tradisjonell og moderne alarmkommunikasjon. Brannvesen og politi varsles automatisk ved kritiske hendelser. Hurtig deteksjon er avgjørende for å hindre katastrofer.

Heisalarm

I henhold til gjeldende standarder skal alle moderne heiser automatisk koble opp toveis tale til et bemannet mottak når det trykkes på alarmknappen i en nødsituasjon. Det er krav om alarm i alle heiser for å sikre trygghet for servicepersonell og brukere av heisen. Anleggene kvalitetssikres hyppig ved ende-til-ende testing, og alarmsignalene kombineres dessuten med overvåkningskamera som sørger for essensiell verifisering ved alarmtilstander.

Høysikkerhet for banknæringen

Vi har lang erfaring med høysikkerhetskunder som krever at vi etterlever de strengeste kravene til sikkerhet og tilgjengelighet. Produktene og tjenestene har en dokumentert oppetid på godt over 99,8 % i løpet av 12 måneder.

Datahaller og datarom

Luftfuktighet og temperaturnivå er viktige miljøparametere i datasentre og datarom. Vi leverer sensorer og kommunikasjonsutstyr som innhenter slik informasjon, og presenterer det på en oversiktlig nettside. Kritiske nivåer kan varsles spesifikt som alarmhendelser. Kombinert med å overvåke UPS og sabotasjealarm, samt muligheter for en out-of-band aksess til kritiske nettverkskomponenter, utgjør dette til en løsning som tilfører sikkerhet for noen av kundens viktigste verdier.

Våre kunder har valgt å gjøre det så trygt som mulig for alle oss i samfunnet.

De har satt sikkerheten først når de har valgt eksempelvis brannalarmer, tyverialarmer, heis- og nødkommunikasjon eller driftskommunikasjon.

Vil du også gjøre samfunnet sikrere? Se deg rundt på vår nettside og les mer om oss og våre produkter. Du kan også kontakte oss direkte dersom du har spørsmål.

Have a safe day!

"Med miljøkoffertene kan vi jobbe forebyggende og ha bedre kontroll over årsakene til lav luftkvalitet" Jan Vidar Dale, Skien kommune Les »
"Løsningen vi tok i bruk fikk veldig god respons fra driftsavdelingen. I fremtiden vil vi kjøre webapplikasjonen på storskjerm i driftsrommet" Bård Lindh, Ullensaker Kommune Les »

AddSecure ønsker å bidra til et tryggere verden. Dette betyr at vi til enhver tid leverer den enkleste, beste, mest oppdaterte og pålitelige løsningen for sikret kritisk kommunikasjon. I praksis vil dette si den mest kostnadseffektive og på sikt den mest lønnsomme.

Vi jobber innen to forretningsområder:
Alarm Communication og IoT Communication.

 

Finn forhandler ≫

Kontakt oss ≫

Alarm Communications

Uten at vi tenker over det, blir vi utsatt for potensielt farlige situasjoner hver dag. Som regel tar heisen oss fra første til fjerde etasje uten problemer, og alarmknappen på varslingsanlegget fungerer når vi trenger det. Men når ulykken skjer, må varslingene gå fort.   Med våre tjenester overvåker vi kommunikasjonen mellom alarmsystemet og den valgte alarmmottakeren hele døgnet, og varsler deg umiddelbart om systemendringer.   Les mer om våre overføringstjenester nedenfor eller kontakt en av våre eksperter for mer informasjon.

IoT Communications

Bedrifter optimaliserer virksomheten sin, reduserer kostnader og skaper nye inntektsstrømmer gjennom å koble sine enheter og produkter opp til internett. Men kommunikasjonen mot enhetene blir sårbar dersom ikke riktig beskyttelse mot angrep er tilgjengelig. På kort tid kan uautoriserte brukere få tilgang til nettverk og utsette kritiske enheter for fare.   Både operatører og alarmsentraler henvender seg til oss fordi de er bekymret for deres kunders sikkerhet og ønsker ikke å overlate noe til tilfeldighetene. Les mer om våre IoT-tjenester nedenfor. Du kan også kontakte en av våre eksperter for mer informasjon.

IoT-sikkerhet - enklere enn du tror

Vi har kommunikasjonsløsninger som både er enkle og sikre, og som samtidig gir deg full kontroll.

Les »