Norsk Logg inn partnerweb

FAQ - Analoge og digitale heisalarmer

I Norge finnes det i dag ca. 40 000 heiser og løfteanordninger. Over 80% av disse kan ha problemer med alarmkommunikasjonen. Grunnen er ofte utdatert, analog alarmteknologi. Les vår FAQ for å lære mer om dette:

 • Hva er utfordringen med GSM (2G) og analoge alarmer?

  GSM-nettet (altså 2G) ble opprinnelig bygget for talebasert mobiltelefoni. I dag bruker vi imidlertid mobiltelefonen til langt mer enn tale – vi surfer på nett, leser aviser og laster ned musikk. Derfor digitaliserer Telenor nettet og datasignaler, SMS og tale blir overført som datapakker.

  Analoge alarmer sender akustiske signaler til alarmmottaket i et visst intervall og rytme på en taleforbindelse. Dette kalles dual-tone multi-frequency (DTMF). Dette er pipetonen du hørte når du tryket en tast på en fasttelefon.

 • Hva skjer når kommunen bruker analoge alarmer?

  De analoge signalene fra heisalarmen transporteres ikke på en pålitelig måte gjennom det digitaliserte nettet. Noen av årsakene er tidsforsinkelse, ekko og sårbarhet for støy. Resultatet er et «ødelagt» signal som ikke kan tolkes hos alarmmottaket. I verst fall når signalet aldri frem til alarmmottaket, og de som står fast i heisen får ikke hjelp.

 • Hva gjør jeg med kommunens analoge heisalarmer?

  Gammelt utstyr må byttes. Telenor anbefaler at gamle alarmløsninger på analog teknologi erstattes med løsninger basert på digital mobilkommunikasjon. Dette sikrer at alarmen fungerer som den skal og når frem til mottaker.

 • Hvordan oppgraderer jeg kommunens heisalarmer?

  Som eneste leverandør i markedet, leverer AddSecure en heldigital kommunikasjonsprotokolI. Alarmsignalet går som en datapakke i mobilnettet, uten analoge protokoller. Dersom mobildata er nede vil kommunikasjonen gå over SMS-kanalen i nettet. Dette gir vår alarmkommunikasjon en dokumentert oppetid på 99,9%. Talen settes opp parallelt med at alarmsignalet overføres. Hvis det er dårlig dekning, vil alarmmottaket fremdeles motta alarmsignalet, og kan ringe tilbake eller rykke ut til heisen.