Norsk Logg inn partnerweb

Energi

Energiselskap er avhengige av Internet of Things (IoT)-løsninger og sanntidsdata for å oppnå smart, effektiv og sikker drift. IoT-løsninger optimaliserer drift gjennom forutsigbart vedlikehold, fjernstyring, alarm ved nødsituasjoner og evakueringssystem, samt energieffektive anlegg.

Vi har omfattende erfaring på området og tilbyr pålitelige og sikre IoT-løsninger for distribusjonsmåling, feilsøking og nettverksautomasjon. Våre løsninger bidrar til forbedret effektivitet, overvåkning og kontroll på distribusjonsnettene.


Fordeler:

  • Økt effektivitet
  • Økt bærekraft
  • Kostnadsbesparelser
  • Optimalisert drift


Typiske bruksområder:

  • Pumpestasjoner
  • Kraftverk
  • Elnett
  • Vindkraftverk
  • Tekniske alarmer

 

AddSecure bidrar til sikker vann- og avløpshåndtering i Norrköping

Drikkevann er vår viktigste næringskilde og for å sikre et sunt og rent vann kreves det et pålitelig operativsystem. I Norrköping er en fleksibel og sikker kommunikasjonsløsning valgt for drift og overvåking av vann- og avløpshåndtering.

Les »