Norsk Logg inn partnerweb

Løste behov for fjerndrift og support av alamsentraler ved hjelp av IoT-løsningen AddSecure Link

Elektro 4 er en elektroinstallatør med fokus på sikre driftsløsninger og bygningsautomasjon, både for industri- og privatmarkedet. Selskapet leverer blant annet systemer og alarmanlegg innenfor områdene brann, innbrudd og teknisk alarm.

Elektro 4 ønsket en løsning for å kunne utføre fjerndrift og support av kunders alarmsentraler. 

Løsningen måtte basers på sikker kommunikasjon og være lett å administrere.

Ved hjelp av IoT-løsningen AddSecure Link og alarmterminalen Secure Bridge, kan en sikker tilgang til alarmanlegg opprettes. AddSecure Link er en kommunikasjonløsning for IoT-enheter som er både enkel og sikker å bruke. Løsningen består av en kommunikasjonsplattform, webportalen Link Manager og sikker oppkobling mot internett.

Secure Bridge-terminalen brukes sammen med Link SIM-kort som kobler enheten opp til lukkede, private nettverk (VPN). VPNet blir fullstendig adskilt fra vanlig internett trafikk, og fullstendig stengt for uautorisert adgang. Det gjør at sikkerheten er bygget inn fra starten.

Ved hjelp av løsningen vil Elektro 4 kunne rette alvorlige feil i kundenes kritiske varslingssystemer,
på en sikker måte. Kommunikasjonen i løsningen muliggjør fjerndiagnostisering, fjerndrift og support.

 

Les mer om Addsecure Link

 

Les mer om Elektro 4 på www.elektro4.no