Norsk Logg inn partnerweb

Håndtering av kritiske aktiviteter

 

Energi- og vannforsyning er eksempler på to viktige samfunnsaktiviteter. Kraftverk, pumpestasjoner og vindturbiner er andre eksempler som det er kritisk å beskytte og hvor smart fjernkommunikasjon kan spille en avgjørende rolle.

Det tradisjonelle kobbernettet har i stadig større grad måttet vike til fordel for fiber og mobile nettverk. AddSecure Link er et enkelt og trygt alternativ for nedlastning og overvåking av data. Tjenesten gjør det mulig å motta svar i realtid på hendelser forårsaket av for eksempel værforhold, tekniske avbrudd og vedlikeholdsproblemer.

Bruksområder:

  • Pumpestasjoner
  • Kraftverk
  • Strømnett
  • Vindturbiner
  • Vedlikeholdsalarmer

 

AddSecure bidrar til sikker vann- og avløpshåndtering i Norrköping.

Drikkevann er vår viktigste næringskilde og for å sikre et sunt og rent vann kreves det et pålitelig operativsystem. I Norrköping er en fleksibel og sikker kommunikasjonsløsning valgt for drift og overvåking av vann- og avløpshåndtering.

Les »