Norsk Logg inn partnerweb

AddSecure Skolesikkerhet ​– når hvert sekund teller!

 

Ved en eventuell hendelse sikrer AddSecure Skolesikkerhet at de riktige personene får riktig informasjon umiddelbart, at de riktige tiltakene iverksettes lokalt og at de riktige sikkerhetstilgangsnivåene justeres automatisk. Dette gjør at de lokale skoleteamene kan forhindre eller redusere eventuelle fatale konsekvenser til et minimum frem til politiet, sikkerhetsvakter eller brannmenn ankommer.

Se vårt innspilte webinar: Sikkert system - sikker skole

 

Utfordringer

  • Antallet alvorlige hendelser i skolen øker raskt i Europa. For eksempel har det rapporterte antallet tilfeller av vold og trusler mot lærere i Sverige blitt fordoblet de siste fem årene.
  • De verste skadene oppstår i løpet av de første 10 minuttene, når verken politiet eller sikkerhetsvakter kan være der for å bistå.
  • Til tross for investeringer i systemer for tilgangskontroll og lignende verktøy, startes de fleste hendelser fortsatt av personer med tilgang til skolen.

Løsning

I de første sekundene etter en hendelse er det avgjørende at de riktige tiltakene iverksettes lokalt for å minimere kritiske konsekvenser. Riktig informasjon og instruksjoner om tiltak som innlåsing, evakueringer eller lignende, må umiddelbart og automatisk formidles på en koordinert måte til de tiltenkte skoleansatte, elever og nødsentraler.

AddSecure Skolesikkerhet er en fleksibel, sikker og pålitelig kommunikasjonsløsning, som umiddelbart kan håndtere alle slags hendelser, utløst manuelt eller automatisk, fra både fastmonterte og mobile alarmer.

I løpet av få sekunder vil alle aktuelle mottakere motta instruksjoner og informasjon i henhold til de forhåndsdefinerte scenariene. Et dedikert, sikkert personsøkernettverk sikrer at alle viktige meldinger kommer gjennom – et overbelastet mobilnettverk eller en telefon på lydløs er ikke et alternativ i en nødssituasjon.

Informasjonsskjermene løsningen bruker, plassert i offentlige områder og personalrom, kan vise generelle beskjeder, som forandringer i timeplanen, lunsjmenyen osv. når et scenario ikke er aktivt.

Les: Dette er AddSecure Skolesikkerhet


Fordeler

  • Med hensiktsmessige og umiddelbare lokale tiltak vil dere kunne begrense personskader, til og med redde liv.
  • Riktig informasjon og tydelige instruksjoner formidles automatisk, noe som reduserer sannsynligheten for feil avgjørelser og forsinkelser.
  • Ved å bruke AddSecure Skolesikkerhet ​på daglig basis for generell informasjon og mindre hendelser som hærverk og narkotikaomsetning på skoleområdet, vil de ansatte være godt forberedt hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse. Dette vil også gjøre at elever og ansatte på skolen føler seg tryggere.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon! 

 

Hvordan fire svenske skoler gjør fremtiden tryggere med AddSecure Skolesikkerhet

I Skånegatan i Gøteborg ligger tre videregående skoler som har valgt å oppgradere sine sikkerhets- og kommunikasjonskanaler – Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium og Katrinelundsgymnasiet. En fjerde skole, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, har også nylig blitt lagt til prosjektet. De er ikke alene. 70 prosent av svenske kommuner rapporterer at de har økt sikkerheten på skolene sine de siste årene.

Les »