Norsk Logg inn partnerweb

Dette er AddSecure

 

AddSecure har siden begynnelsen av 1970-tallet utviklet produkter og tjenester innenfor kritisk alarmkommunikasjon. I dag har vi over 100.000 fornøyde abonnenter på sikker alarmoverføring. Vi overvåker kommunikasjonen mellom våre kunders alarmanlegg og alarmmottak til sentrale systemer innenfor ulike automasjonsløsninger. Vi gjør det enkelt for maskiner å snakke med hverandre.

Våre produkter oppfyller og er sertifiserte i henhold til internasjonale og nasjonale standarder for å kunne tilby det aller beste innenfor sikker alarmoverføring. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av kostnadseffektive løsninger og benytter det siste innenfor kommunikasjonsteknologi når vi utvikler nye produkter og tjenester.

AddSecure har virksomhet i Danmark, Norge,  Sverige og Finland med hovedkontor i Stockholm og Oslo, samt regionale kontorer i Lillehammer, Stavanger, Trondheim, Harstad, Göteborg, Malmö, Örebro og Espoo. Vi er til sammen ca 160 ansatte, hvorav en stor andel innenfor teknisk avdeling for å sikre drift og utvikle nye produkter og tjenester for framtiden.

Visjon og forretningsidè

”Vi bidrar til et tryggere samfunn gjennom å sikre kritisk kommunikasjon". Vi leverer innovative og fleksible løsninger, som er enkle å installere og gir varig verdi for kunden.

Vår forretningsidé er å utnytte mulighetene mobilteknologi gir til å levere gode konkurransedyktige kommunikasjonsløsninger for sikkerhetsbransjen.

AddSecure skal være en aktiv samarbeidspartner med løsninger som fungerer mot alle typer sikkerhetssystemer. En av selskapets viktigste suksessfaktorer er bred faglig kompetanse innenfor kommunikasjon og sikkerhet.

Historie

AddSecure har utviklet og markedsført løsninger for sikker alarmoverføring siden begynnelsen av 70-tallet da et fast analogt alarmnett ble etablert. I begynnelsen av 2000- tallet startet selskapets utvikling av mobilbaserte løsninger og har siden vært en aktiv samarbeidspartner til flere ledende selskaper innenfor oppbygging og drift av mobile nett. AddSecure har en egen utviklingsavdeling og var i 2002 det første selskapet i Skandinavia som leverte en mobilbasert alarmkommunikasjon som ble godkjent og tatt i bruk av flere banker.

Virksomheten har sitt utspring fra de store teleoperatørene i Norge og Sverige samt fra større sikkerhetsselskaper, noe som gjør at vi ha en unik kompetanse og kunnskap innenfor trådløs alarmkommunikasjon og sikkerhet. I dag leveres lP-baserte løsninger i ulike faste og mobile nett.

AddSecure er konsernets nye navn etter fusjonen mellom Safetel AS og Safetel AB, Securinet og Multicom Security AB. Selskapet eies av Abry Partners, et private equity-selskap stiftet i 1989 med hovedkontor i Boston, USA. En av USA mest suksessrike private equity-selskaper, med mer enn 550 fullførte transaksjoner til en verdi av over 61 milliarder USD siden oppstart.

 

Du kan lese mer om oss her:
Ledelse og eiere
AddSecure-gruppen