Norsk Logg inn partnerweb

Vi er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø

Vi er ISO-sertifiserte i henhold til ISO 9001 og 14001. Dette betyr at vi på AddSecure AS kontinuerlig jobber for å forbedre kvaliteten og redusere miljøpåvirkningen.

Kvalitet
For å imøtekomme omverdenenes forventninger og krav, arbeider vi systematisk med forbedringer for å sikre kvaliteten på tjenestene våre, og vi måler kundetilfredsheten regelmessig. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015, en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer. Sertifisering betyr at vårt styringssystem, inkludert våre prosesser og felles praksis, er godkjent i samsvar med ISO-standarden.

Miljø
Omtanke for miljø er et viktig tema for oss. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre miljøet og forebygge forurensning, så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Vi gjør dette fordi våre ansatte deltar i selskapets miljøarbeid og får økt miljøbevissthet. Som en del av vårt miljøarbeid er vi også sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015, som er en internasjonal miljøledelsesstandard.

AddSecure overholder alltid gjeldende lover og forskrifter om vår virksomhet.